card

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд  зохицуулах зорилгоор 2011 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын шууд удирдлага дор Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ажлын албыг үүсгэн байгуулсан. НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх зорилгоор БОНХАЖЯ (хуучин нэрээр) нь 2015 онд Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ажлын албанд түшиглэн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (УАӨТХН)-ийг Байгаль Хамгаалах Сан (хуучин нэрээр)-гийн харьяа байгуулсан. УАӨТХН-ийн үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дараах төслүүд хэрэгжиж байна. Үүнд:

 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

Др.З.Батжаргал
НҮБУАӨСК, УАНС, УАӨЗГМХ-ний үндэсний зохицуулагч, УАӨТХН-ийн шинжлэх ухаан, арга зүйн зөвлөх
Цахим хаяг: [email protected]                                  Ажлын утас: +976 7000 0743
 

Б.Амартуяа
УАӨТХН-ийн менежер, Нүүрстөрөгч ба уур амьсгалын санхүүжилт хариуцсан ахлах шинжээч
[email protected], [email protected] Ажлын утас: +976 7000 0743
 

Х.Ундармаа
НҮБУАӨСК-ын хэрэгжилтийн Үндэсний дөрөвдүгээр тайлан илтгэл, Хоёр жил тутмын хоёр дугаар тайлан илтгэл боловсруулах төслийн зохицуулагч
Цахим хаяг: [email protected]                                Ажлын утас: +976 7000 0743
 

Др.Ц.Хонгор
Хүлэмжийн хийн тооллогын шинжээч
Цахим хаяг:  [email protected]

Др.Ш.Гэрэлмаа
Хүлэмжийн хийн тооллогын шинжээч
Цахим хаяг: [email protected]                                  Ажлын утас: +976 7000 0743
 

Б.Тэгшжаргал
Хүлэмжийн хийн тооллогын шинжээч
Цахим хаяг: [email protected]                              Ажлын утас: +976 7000 0743
 

Р. Оюунбат
Нягтлан бодогч
Цахим хаяг: [email protected]                                    Ажлын утас: +976 7000 0753
 

Ч.Даваасүрэн
Техникийн ажилтан
Цахим хаяг: [email protected]

Ш.Аминзул
УАӨ-ийн боловсрол,олон нийт, жендер хариуцсан мэргэжилтэн
Цахим хаяг: [email protected]                                    Ажлын утас: +976 7000 0743
 

Л.Отгонцэцэг
Хамтарсан кредит олгох механизмын нарийн бичгийн дарга
Цахим хаяг: [email protected]                            Ажлын утас: +976 7000 0743
 

 

 

Хүсэлт илгээх