card

Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийг сааруулах төсөл

Төслийн нэр: Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийг сааруулах төсөл

Төслийн хугацаа: 2018 оны 06 сараас 2021 оны 06 сар

Төслийн зорилго: Энэхүү төслийн зорилго нь байгаль орчныг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, орчны бохирдлыг бууруулах, байгаль орчны судалгаа, шинжилгээ хийх гэх мэт эдгээрийг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Төслийн зорилт:

  1. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, иргэдэд экологийн боловсрол олгох;
  2. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээ авах;
  3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, өөрчлөлтөд дасан зохицоход чиглэсэн арга хэмжээ авах;

ХОЛБОО БАРИХ

Ажлын утас: +976 7000 0753

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот –14200, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Оюутны гудамж, "Маргад" төв, Байгаль Орчин Уур Амьсгалын Сан, 202 тоот

Хүсэлт илгээх