card
Монгол улсын итгэмжлэгдсэн байгууллага Хасбанк

Монгол улсын итгэмжлэгдсэн байгууллага Хасбанк

Хасбанк ХХК нь 2016 оны 10-р сард УАНС-аар магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд Монгол улсын төдийгүй дэлхийн анхны итгэмжлэгдсэн хувийн арилжааны банк юм. Хасбанк нь жижиг буюу 10-50 сая ам. долларын санхүүжилт бүхий байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн хувьд дунд зэрэглэлийн эрсдэлтэй төслүүдийг хэрэгжүүлэх болзлыг хангасан. Монголд одоогоор үндэсний өөр байгууллага хараахан итгэмжлэгдээгүй байна.

Вэб руу очих

Холбоо барих

Төв оффис
Хас банкны төв байр, 20A, ШХ-72
Улаанбаатар хот 14200, Монгол
Утас: +976 7577 1888
Факс: +976 11 32 8701

Г.Туул
Захирал, Эко банкны хэлтэс
Имэйл: [email protected]

Б.Ананд
Төсөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Эко банкны хэлтэс
Имэйл: [email protected]

Хүсэлт илгээх