АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ

"АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ  БОЛГОХ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ" ЧИГЛЭЛЭЭР САЛБАРЫН ОРОЛЦОГЧДЫГ ХАМРУУЛСАН ЦУВРАЛ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-ийн хүрээнд 2022 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Цаг уур, орчны  шинжилгээний газрын 3 давхар, 312 тоот хурлын танхимд "Төрийн захиргааны байгууллага болон харьяа байгууллага, холбогдох мэргэжлийн байгууллага" сэдвээр зохион байгуулагдлаа.