Байгаль орчин, уур амьсгалын сангийн мэргэжилтэн О.Отгонбаярыг салбартаа олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасныг нь үнэлж Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар "Байгаль орчны тэргүүний ажилтан" цол тэмдэгээр шагнасныг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  дэд сайд  Г.Түвдэндорж гардуулан өглөө.