СОНИРХСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, СУДЛААЧ ЭРДЭМТЭН ТА БҮХЭН ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ.

’Тэрбум мод’’ үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агроэкологийн сургууль ‘’Хот суурин газрын ландшафтын архитектур 2022’’ эрдэм шинжилгээний бага хурал, ‘’Ландшафтын архитектур 2022’’ үзэсгэлэнг 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Сонирхсон иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн бус байгууллага, судлаач эрдэмтэн та бүхэн идэвхитэй оролцоно уу.