ОЙН АГЕНТЛАГ БАЙГУУЛАГДЛАА

2022 оны 01 сарын 01-нээс Ойн судалгаа хөгжлийн төвийг татан буулгаж Ойн агентлаг байгуулах шийдвэрийг УИХ-аас гаргасан.

"Ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль"-ийн төсөл УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар 2022.06.03-ны өдөр батлагдаж, ойн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийг хуулиар тогтоосон.

Ойн агентлаг байгуулагдах ажил хуулийн дагуу явагдсаар өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газар аас "Ойн агентлаг" байгуулах тогтоол гарлаа