ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТ БОЛОН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААДЫН ОНЦЛОХ АЖИЛ

ОРХОН ЧУЛУУТ ГАЗРЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА

Архангай аймгийн аймгийн засаг даргын 2022 оны 07 сарын 08-ны өдрийн А/536 тоот захирамжаар Цэнхэр сумын Орхон багт уул уурхайн олборлолтоос үүдэлтэй хууль бус үйл ажиллагаа хэрэг зөрчил гаргуулахгүй байх нийгмийн хэв журмыг сахиулах, алт олборлолт нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, Байгаль орчны бохирдол доройтол үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх, хяналтын постод ажиллав. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам