“МИНИЙ СУДАЛГААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ” нийтлэлийн уралдаанд оролцохыг урьж байна.

“Судлаач оюутан 2022” Эрдэм шинжилгээний бага хурлын хүрээнд зохион байгуулж байгаа “МИНИЙ СУДАЛГААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ” нийтлэлийн уралдаанд оролцохыг урьж байна. Уралдаанд ирүүлэх бүтээлийг 2022 оны 12 сарын 12 өдрийг дуустал [email protected] хаягаар хүлээн авна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

https://www.facebook.com/research.student хуудаснаас авах боломжтой.

#FAOMongolia, #WWFMongolia, #AHEC, #EasternSteppeProject #GenerationRestoration

#Drylands

We would like to invite you to participate in the essay contest "MY RESEARCH NOTE" organized as part of the "Student Researcher 2022" research conference. Submissions to the contest will be accepted until December 12, 2022, at [email protected]

For more information, visit https://www.facebook.com/research.student