МЭРГЭЖИЛТЭН, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ 26 АЛБАН ХААГЧ БНХАУ-Д ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХООР БОЛЛОО

Онон Балжийн байгалийн цогцолборт газар болон Гутайн даваа-Хөмүүл голын эхийн байгалийн цогцолборт газрын нийт мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч 26 албан хаагчийг Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл хүрээнд туршлага судлах, найрамдалт харилцаа тогтоох ажлаар БНХАУ-д явуулахаар шийдвэрлэлээ.

Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн хамт олонд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны зүгээс талархал илэрхийлье.