Уур амьсгалын өөрчлөлт ба цөлжилт, бэлчээрийн даац