card
100 ХОНОГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛАВ

100 ХОНОГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛАВ

100 ХОНОГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛАВ

Дэлгэрэнгүй
ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ТООЛЛОГО ХИЙХ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ҮНДЭСНИЙ ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ТООЛЛОГО ХИЙХ МӨЧЛӨГИЙГ ТАСРАЛТГҮЙ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХАМТАРСАН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 4-Р ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ТООЛЛОГО ХИЙХ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ҮНДЭСНИЙ ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ТООЛЛОГО ХИЙХ МӨЧЛӨГИЙГ ТАСРАЛТГҮЙ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХАМТАРСАН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 4-Р ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ТООЛЛОГО ХИЙХ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ҮНДЭСНИЙ ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ТООЛЛОГО ХИЙХ МӨЧЛӨГИЙГ ТАСРАЛТГҮЙ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ХАМТАРСАН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 4-Р ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА “Хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавхыг бэхжүүлэх замаар үндэсний хүлэмжийн хийн тооллого хийх мөчлөгийг тасралтгүй сайжруулах төсөл”-ийн хамтарсан зохицуулах хорооны 4- р хурал буюу төслийн эцсийн хурал 2022 оны 02 сарын 28-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдлаа. Хүлэмжийн хийн үндэсний тооллого (ХХҮТ) хийх чадавхыг бэхжүүлэх замаар тооллогын мөчлөгийг тогтмол сайжруулах зорилгоор ЖАЙКА, БОАЖЯ, Байгаль орчин уур амьсгалын сан, Монгол улсын Сангийн Яам гэсэн дөрвөн талын харилцан зөвшилцөлд үндэслэн 2017 оны 6 сарын 27-нд хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлд гарын үсэг зурснаар тус төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд төслийг БОАЖЯ-ны харъяа “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа хамтын ажиллагааны төв” (УАӨСХАТ) хэрэгжүүлсэн юм. Тус хурлыг нээж БОАЖЯ-ны Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газрын дарга Ш.Цэрэндулам үг хэлж УАӨСХАТ-ийн захирал Б.Ерөөлт хурлыг удирдан явуулав. Тус хурлаар төсөл хэрэгжүүлэх явцад тулгарсан саад бэрхшээл, сорилтуудын талаар мэдээлэл хүргэж, цаашид ХХҮТ-ыг тасралтгүй сайжруулах зөвлөмж танилцуулж, төслийн үр дүнг дүгнэн хэлэлцэв. БОАЖЯ-ны Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газрын дарга Ш.Цэрэндуламхэлсэн үгэндээ Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцод хүлээсэн үүргийн дагуу хийж буй суурь судалгаа, бэлтгэсэн тайлан мэдээллийн ач холбогдлыг дурдахын ялдамд уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, түүний сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хүлэмжийн хийн ялгарлын тооцоо судалгааг тасралтгүй сайжруулах чиглэлээр хэрэгжсэн эл төслийн үр дүнг хэлэлцэх, дүгнэх, цаашдын үй ажиллагаандаа ашиглах талаар онцолсон юм. Хүлэмжийн хийн тооллогыг тодорхой мөчлөгтэйгөөр хийхэд шаардлагатай үйл ажиллагааг БОАЖЯ цаг тухайд нь хариуцан зохион байгуулж одоогоор Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төвийн дэргэд хүлэмжийн хийн тооллогыг хийх нэгж, багийг томилон ажиллуулж байгаа. Үндэсний түвшинд хүлэмжийн хийн тооллогыг хийхэд бүтэц, зохион байгуулалтын орчны өөрчлөлт, тогтворгүй байдлаас үүдэн хариуцсан нэгж, байгууллагуудад үе үе өөрчлөлт гарч хүний нөөцийн чадавх буурах, тогтворгүй байдал үүсэх, мэдээ мэдээллийн алдагдал үүсэх зэрэг онцлох бэрхшээлүүд үүссээр ирсэн. Эдгээр саад бэрхшээлүүдийг бууруулах, үндэсний хэмжээнд хүлэмжийн хийн тооллогыг тодорхой мөчлөг тутамд хийхдээ тогтвортой, тасралтгүй хийх, сайжруулах зорилгоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь ЖАЙКА байгууллагатай хамтран “Хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавхыг бэхжүүлэх замаар үндэсний хүлэмжийн хийн тооллого хийх мөчлөгийг тасралтгүй сайжруулах төсөл”-ийг эхлэн өнөөдрийг хүртэл амжилттай хэрэгжүүллээ. Төслийн үр дүнд УАӨСХАТ нь Монгол улсад ХХҮТ-ыг хэрхэн хийж байгаа байдалд үнэлгээ хийж, техникийн үнэлгээний аргачлалыг боловсруулж аргачлалыг ашиглан хамгийн сүүлд хийгдсэн ХХҮТ-д үнэлгээ хийж, тулгарч байгаа асуудал, сорилтыг тодруулан, сайжруулалт хийх голлон анхаарах асуудлуудыг тодорхойлж, сайжруулах төлөвлөгөөнд үндэслэн УАӨСХАТ болон ЖАЙКА төслийн мэргэжилтнүүд ХХҮТ-ыг сайжруулахад нэмэр болох аргачлал, гарын авлага боловсруулсан. Түүнчлэн төслийн хүрээнд холбогдох талуудтай хамран ажиллаж, эрчим хүчний салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжээг тооцох ажлыг сайжруулсан зэрэг үр дүнгүүд гарсан байна.

Дэлгэрэнгүй
БОАЖ-ЫН САЙД Б.БАТ-ЭРДЭНЭ ХАРЬЯА ГАЗРУУДЫН АЛБАН ХААГЧИДТАЙ УУЛЗЛАА

БОАЖ-ЫН САЙД Б.БАТ-ЭРДЭНЭ ХАРЬЯА ГАЗРУУДЫН АЛБАН ХААГЧИДТАЙ УУЛЗЛАА

БОАЖ-ЫН САЙД Б.БАТ-ЭРДЭНЭ ХАРЬЯА ГАЗРУУДЫН АЛБАН ХААГЧИДТАЙ УУЛЗЛАА БОАЖ-ын сайд Б.Бат-Эрдэнэ өнөөдөр /2022.02.15 1. Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв 2. Цэнгэг ус, байгаль хамгаалах төв 3. Цаг уур, орчны шинжилгээний газар зэрэг Байгал орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа гурван газрын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцаж, ажилтан, албан хаагчдын төлөөлөлтэй уулзлаа. Уулзалтын эхэнд БОАЖЯ-ны харьяа газруудаас танилцуулга, мэдээлэл хүргээд цаашид хийхээр төлөвлөсөн ажлууд болон тус газруудад өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байгаа нийт ажилтан, албан хаагчдын цалин, нийгмийн асуудлыг бодлогоор дэмжиж ажиллаж өгөхийг хүсэв. Тухайлбал, голчлон тавьж байсан саналыг тоймлон хүргэе. Үүнд: Хүний нөөцийн асуудлыг төрийн албаны цалингийн шаталсан системтэй уялдуулан шинэчлэх шаардлагатай байна. Нэн ялангуяа тус газруудад ажиллаж буй тухайлсан мэргэжилтнүүд улсдаа цөөхөн бэлтгэгддэг. Насны хувьд харьцангуй залуу, цаг үеэ дагаад чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэгдэж байгаа ч төрийн байгууллагын цалин бага учраас ажиллах мэргэжилтэн олдохгүй байгааг хэллээ. Түүнчлэн салбарын хэмжээнд цар тахлын улмаас өнгөрсөн гурван жилийн хугацаанд бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалт, техник шинэчлэл, мэргэжилтэн чадавхжуулах асуудал үндсэндээ орхигдсон. Иймд салбарын цаашдын зорилгоо томоор харж, тогтвортой бодлогоор, хамтын ажиллагаагаа уялдуулан дэлхийн хөгжил рүү хурдацтай тэмүүлэх хэрэгтэй байгааг хөндөж байв. Уулзалтын үеэр Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв, Цэнгэг ус, байгаль хамгаалах төв, Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын удирдлагууд КОВИД-19 цар тахлын цаг үед бүхий л үйлчилгээ, мэдээлэл, хурал, зөвлөгөөнийг цахим руу шилжүүлж чадсан давуу талтай ч техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх зайлшгүй шаардлага байгааг танилцуулаад, бодит нөхцөл байдалтай газар дээр нь ирж, танилцсан БОАЖ-ын сайд Б.Бат-эрдэнэд талархаж байгаагаа илэрхийлж, нэг бодлогоор тогтвортой цаг хугацаанд салбараа удирдаж, дэмжин ажиллахыг хүсэв. НЭГ БОДЛОГООР ТОГТВОРТОЙ ЦАГ ХУГАЦААНД САЛБАРАА УДИРДАЖ, ДЭМЖИН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭВ

Дэлгэрэнгүй
ШИНЭ САЙД БАТ-ӨЛЗИЙН БАТ-ЭРДЭНЭ ҮҮРЭГТ АЖЛАА ХҮЛЭЭН АВЛАА

ШИНЭ САЙД БАТ-ӨЛЗИЙН БАТ-ЭРДЭНЭ ҮҮРЭГТ АЖЛАА ХҮЛЭЭН АВЛАА

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдаар томилогдсон Б.Бат-Эрдэнэ тамгаа гардан, үүрэгт ажлаа авлаа.

Дэлгэрэнгүй
БОАЖ-ын сайд Н.Уртнасан тамгаа гардлаа

БОАЖ-ын сайд Н.Уртнасан тамгаа гардлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдаар томилогдсон Н.Уртнасан сайд тамгаа гардлаа. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны тамга, тэмдгийг салбарын сайдаар ажиллаж байсан УИХ-ын гишүүн Д.Сарангэрэл гардуулж шинэ сайдын цаашдын үйл хэрэгт амжилт хүслээ. Тамга гардуулах үйл ажиллагаанд Монгол Улсын шадар сайд С.Амарсайхан болон БОАЖЯ-ны удирдлагууд оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй
ОББҮХ: 2021 онд агаарын бохирдлоос гадна хөрс, ус, хогны асуудлыг чухалчилна

ОББҮХ: 2021 онд агаарын бохирдлоос гадна хөрс, ус, хогны асуудлыг чухалчилна

Өнөөдөр Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо 2021 оны анхны хурлаа цахимаар хийлээ. Хурлаар өнгөрсөн оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ОББҮХ-ны бүтэц, бүрэлдэхүүний талаар хэлэлцсэн юм.

Дэлгэрэнгүй

"Хог хаягдлын салбарт үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (ҮТХН)-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах" -тай холбоотой уулзалт, хэлэлцүүлэх болж өндөрлөлөө

2021 оны 01-р сарын 08-ны өдөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, (БОАЖЯ) Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй Хог хаягдал ба уур амьсгалын өөрчлөлт төсөл хамтран зохион байгуулсан цахим хэлэлцүүлэгт хог хаягдлын салбарын 40 гаруй төлөөлөл оролцож амжилттай болж өндөрлөлөө.

Дэлгэрэнгүй
Байгаль эн тэргүүнд төсөл давхардсан тоогоор 44 сая гаруй хүнд хүрчээ

Байгаль эн тэргүүнд төсөл давхардсан тоогоор 44 сая гаруй хүнд хүрчээ

Өнөөдөр БОАЖ-ын сайд Д.Сарангэрэл, ЦЕГ-ын Экологийн цагдаагийн албаны удирдлагуудыг хүлээн авч уулзлаа.

Дэлгэрэнгүй
Танд амжилт бүтээлийн дээдийг ерөөж шинэ оны мэнд дэвшүүлье!

Танд амжилт бүтээлийн дээдийг ерөөж шинэ оны мэнд дэвшүүлье!

Танд амжилт бүтээлийн дээдийг ерөөж шинэ оны мэнд дэвшүүлье!

Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны зар

Ажлын байрны зар

Төслийн захиргааны ажилтан

Дэлгэрэнгүй
БОАЖЯ: WEBMASTER@MNE.GOV.MN хаягаар албан бичиг хүлээн авч байна

БОАЖЯ: [email protected] хаягаар албан бичиг хүлээн авч байна

Өнөөдрийн байдлаар [email protected] хаягаар иргэн, аж ахуйн нэгжээс 10 гаруй албан бичиг ирснийг тухай бүрт холбогдох албан тушаалтнуудад цохож, яаралтай бичгийн хариуг өгч ажиллалаа. 

Дэлгэрэнгүй
Малчдын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамжийг дээшлүүлнэ

Малчдын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамжийг дээшлүүлнэ

“Уур Амьсгалын Ногоон Сан”-гийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл 2020 оны 11-р сарын 10 –нд ээлжит 27 дугаар хурлаараа Монгол Улсад 23.1 сая долларын буцалтгүй тусламжийг “Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамж болон эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь” төслийг хэрэгжүүлэхэд зориулан олгох шийдвэр гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх