card
Zolzaya
Хөнгөвчилсөн нөхцлөөр батлах журам буюу SAP гэж юу вэ?

Хөнгөвчилсөн нөхцлөөр батлах журам буюу SAP гэж юу вэ?

Уур амьсгалын ногоон сангийн эх үүсвэрээр жижиг хэмжээний төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх илүү хялбар боллоо.

Дэлгэрэнгүй
УАӨ-ийг сааруулах, хүлэмжийн хийг бууруулахад  хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцоо

УАӨ-ийг сааруулах, хүлэмжийн хийг бууруулахад хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцоо

JCM буюу Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын хүрээнд төрөл бүрийн оролцогч талууд хэрхэн үр дүнтэй хамтран ажиллах боломжтой тухай энэхүү богино видеонд өгүүлэх болно.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх